Con đầm pích (tiếng Nga: Пиковая дама- Aleksandr S.Pushkin.